Typy tepelných čerpadiel – ktorý je najvhodnejší pre vás?

Vedeli ste, že medzi jednotlivými typmi tepelných čerpadiel sú výrazné rozdiely v množstve dodaného tepla či teplej vody, prevádzkových nákladoch aj očakávanej životnosti?

Typy tepelných čerpadiel - ktorý je najvhodnejší pre vás?

(zdroj: stock.adobe.com)

Pri výbere tepelného čerpadla je nutné vziať do úvahy odlišnosti jednotlivých typov čerpadiel. O tom, ktorý z typov čerpadiel je vhodný pre vašu nehnuteľnosť rozhodnú:

  • dostupnosť pozemku pre umiestnenie zemných kolektorov čerpadiel zem/voda,
  • tepelné straty budovy,
  • očakávaný objem spotrebovaného tepla,
  • požiadavka na dodávky teplej vody,
  • existujúci systém distribúcie tepla, t. j. či na distribúciu tepla bude slúžiť klasický radiátorový systém či podlahové kúrenie.

Všeobecne platí, že najvyšší vykurovací faktor, t. j. najnižšie prevádzkové náklady, majú tepelné čerpadlá zem/voda, ktoré zároveň:

  • Sú viac odolné proti poklesu vonkajšej teploty v porovnaní s jednotkami získavajúcimi energiu zo vzduchu, t. J. neklesá u nich toľko vykurovací faktor.
  • Majú v porovnaní s tepelnými čerpadlami vzduch/vzduch či vzduch/voda dlhšiu životnosť.
  • Dokážu dodať viac tepla a teplej vody v porovnaní s tepelnými čerpadlami vzduch/voda.

Medzi nevýhody patrí vyššia obstarávacia cena, zložitejšia inštalácia, nutnosť disponovať pozemkom pre umiestnenie zemných kolektorov.

Vhodnosť jednotlivých typov čerpadiel je individuálna, preto by ste mali svoj zámer kúpy nového zdroja tepla konzultovať s predajcom, ktorý má vo svojej ponuke viac typov tepelných čerpadiel, ktorým zároveň je schopný zaistiť, t. j. má aj skúsenosti s inštaláciou a následným servisom týchto tepelných čerpadiel.

Pokiaľ sa necháte zmanipulovať predajcom s obmedzenou ponukou, hrozí vám, že:

  • Za teplo a teplú vodu budete platiť viac, než je nevyhnutné.
  • Pri vonkajších teplotách hlboko pod bodom mrazu nebudete mať dostatok tepla a teplej vody.

Ďalšie informácie o výhodách a nevýhodách jednotlivých typov čerpadiel nájdete na stránke https://www.ivt.sk/sk/typy-tepelnych-cerpadiel.

Podobné články