Je možné inštalovať tepelné čerpadlo aj v starom dome?

Tepelné čerpadlá sú nezriedka spájané s nízkoenergetickými domami s tým, že pri starých budovách tento zdroj tepla nie je vhodný. Toto tvrdenie však nie je úplne správne.

Je možné inštalovať tepelné čerpadlo aj v starom dome?

(zdroj: Shutterstock.com)

Vhodnosť tepelných čerpadiel všeobecne ovplyvňujú:

• tepelné straty budovy na 1 m2 podlahovej plochy,
• typ vykurovacieho systému, resp. prítomnosť podlahového kúrenia v nehnuteľnosti.

Vyššie uvedené platí bez ohľadu na vek nehnuteľnosti. Tepelné čerpadlo spoľahlivo poslúži aj desiatky rokov starému zateplenému rodinnému domu. Čo však v prípade, keď rodinný dom zateplený nie je, t. j. spotreba tepla na 1 m2 podlahovej plochy sa pohybuje nad 200 KWh ročne (jedná sa o budovy s energetickou náročnosťou triedy G, H)? V takom prípade schopnosť úspornej prevádzky tepelného čerpadla slabne. Aj tu však rozhoduje niekoľko faktorov:

• Teplota, na ktorú čerpadlo vykuruje nehnuteľnosť, kedy každý 1 °C dole znamená zvýšenie efektivity prevádzky čerpadla o cca 3,5 %.
• Možnosť vyrobiť časť elektrickej energie nutná na prevádzku tepelného čerpadla solárnymi panelmi, resp. množstvo elektrickej energie dodanej solárnymi panelmi.
• Spôsob vykurovania, kedy je úspornejšie udržiavanie teplých radiátorov v priebehu celého dňa.

Treba spomenúť, že tepelné čerpadlá môžu slúžiť aj ako „doplnkový zdroj tepla“. V tomto prípade, tepelné čerpadlá vykurujú nehnuteľnosť pri vonkajších teplotách umožňujúcich efektívnu prevádzku čerpadla s tým, že pri ďalšom poklese tepla je už využitý iný zdroj tepla napr. kotol na zemný plyn.

Ako doplnkový zdroj tepla poslúžia spoľahlivo tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, t. j. jednotky s nízkou obstarávacou cenou a jednoduchou inštaláciou bez nutnosti väčších stavebných úprav.

Na druhej strane, aj pri budove s vysokými tepelnými stratami zvládnu vykúriť tepelné čerpadlá zem/voda, ktoré sú v priemere o 30 % efektívnejšie ako tepelné čerpadlá odoberajúce teplo z vonkajšieho vzduchu. Vhodnosť týchto čerpadiel je vhodné konzultovať s kompetentným obchodníkom, t. j. ideálne takým, ktorý okrem predaja zaisťuje aj inštaláciu, uvedenie do prevádzky a následný servis.

Komerčný článok

Podobné články