Ako sprístupniť pôjd pasívneho domu?

Ako sprístupniť pôjd pasívneho domu?

Ako sprístupniť pôjd pasívneho domu?

Pasívne a nízkoenergetické stavby už dnes neraz majú podkrovné priestory. Pre zachovanie zodpovedajúcej energetickej stability domu, je nutné prístup aj do týchto priestorov riešiť za pomoci sťahovacích schodov v zodpovedajúcom izolačnom prevedení.

Povalové sťahovacie schody v zateplenom prevedení pre pasívne a nízkoenergetické domy majú stanovenú izolačnú hodnotu U = 0,8 W / m2.K, ktorú zabezpečuje ideálne izolujúca konštrukcia goliera a veka sťahovacích schodov. Jedným z používaných riešení sú zateplené schody ARISTO od českého výrobcu J.A.P.

„Ich konštrukcia má hodnotu tepelného prestupu U = 0,66 W / m2.K, čo je ešte pod normovanou hodnotou pasívnych domov. Takto nízkeho tepelného prestupu bolo pri schodoch ARISTO docielené izolačnou minerálnou vatou a tiež pridaním horného zatepleného veka, ktoré sa otvára súbežne so spodným,“ uvádza Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti JAP FUTURE, ktorá sa zaoberá výrobou sťahovacích povalových schodov.

Podkrovné schody ARISTO tvorí sťahovací rozkladací rebrík, ktorého tiaž zmierňujú ťažné pružiny, ktoré zaručujú, aby pri otvorení veka nedošlo k prudkému vysunutiu schodov a prípadnému zraneniu manipulujúcej osoby.

„Pre komfortnú obsluhu sťahovacích schodov slúži pár vinutých tlačných pružín, ktoré uľahčujú dva diely samotného rebríka pri jeho rozkladaní a skladaní,“ dodáva ďalej k vlastnostiam schodov ARISTO pan Petr Paksi. Veľkosť otvoru, ktorým sa bude do podkrovných priestorov vstupovať, záleží na výbere budúceho užívateľa.

Povalové sťahovacie schody ARISTO sú ponúkané v štyroch základných rozmeroch 120×60, 120×70, 130×70 a 140×70 cm. Variabilné nie sú len rozmery vstupného otvoru, ale aj dĺžka samotných schodov. Tie môžu vďaka rebríkovému štýlu dosahovať dĺžku v rozmedzí od 2,4 m až 3,10 m.

Tip odborníka:

„Pokiaľ chcete protipožiarne sťahovacie schody zabudovať do novostavby, uistite sa, že sú steny aj betónové podlahy dostatočne vyschnuté. V opačnom prípade by totiž mohlo vplyvom vlhkosti veko sťahovacích schodov, rovnako ako všetko kovové, začať hrdzavieť, čo určite žiadny užívateľ neuvíta,“ upozorňuje Petr Paksi z JAP FUTURE.

Skladacie schody pre pasívne stavby navyše prešli aj protipožiarnym atestom a majú protipožiarnu odolnosť deklarovanú certifikátom.

Viac na www.jap.sk.

Podobné články